Bakery & Coffee Bar

Изображение недоступно
Изображение недоступно
Arrow
Arrow
Slider

Доставка еды на дом

دوربین مدار بسته خودرو

دوربین مدار بسته خودرو


آیا امکان نصب دوربین مدار بسته برای همه خودروها وجود دارد؟

 

بله. دوربین مدار بسته مخفی نصب دوربین مداربسته برای همه خودروها وجود دارد. مخصوصا اگر مکان ثابتی برای پارک کردن خودروی شما در محل زندگی و کارتان وجود نداشته باشد، با نصب یک دوربین مداربسته می توانید به خوبی از آن مراقبت کنید.

 


اگر دوربین مداربسته فقط در قسمت جلویی خودرو نصب شود، فعالیت سارقان فقط در قسمت جلویی ثبت می شود. ولی اگر سارق از قسمت عقبی خودرو به آن آسیب برساند، امکان تشخیص چهره و دستگیری او وجود نخواهد داشت. بنابراین برای نظارت بهتر و ثبت همه تصاویر، نصب ۳ یا ۴ دوربین در زوایای مختلف الزامی است.

 

این دوربین ها باید کیفیت تصویر قابل قبولی داشته باشند تا چهره واضحی از سارق را ضبط کنند.

 

НОВОЕ В НАШЕМ МЕНЮ

Место встречи в Королеве и Балашихе

Время работы:
с 10:00 - 00:00